Activities calendar

24 апреля 2019

Боварҳои халқӣ ва тасаввуроти асотирии мардуми Бадахшон

Бовару эътиқод, одобу русум ва як қатор донишҳои суннатии мардум ба чорчўбаи мероси фарҳанги ғайримоддии халқи тоҷик шомил мешаванд, ки дар замонҳои қадим вобаста ба зарурату ниёзи мардум арзи вуҷуд карда, бо иҷрои вазоифи иҷтимоии худ то ба имрўз омада расидаанд. Боварҳо бозгўйкунандаи муносибати инсон бо табиат, бо олами ҷонварону гиёҳон, бо  кайҳону  ҷирмҳои  осмонӣ  мебошанд.  Аз  ҷониби  дигар,  аҳамияти ахлоқию  тарбиявӣ  ва  хусусияти  таскинбахшии  ақидаву  боварҳо  сабаби идомати онҳо дар тўли таърих гаштаанд.